?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ʮһѡƼԤרҽ:防弹陶瓷的性能要求 - 无锡贝科牚w属陶h限公?/title> <meta name="keywords" content="ʮһѡƼԤרҽ," /> <link href="/template/NEST60028/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60028/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.zalypq.com.cn/news/140.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">无锡贝科牚w属陶h限公ؓ您免Ҏ?a href="//www.zalypq.com.cn">质合金</a>?a href="/supply/"></a>?a href="/news/"></a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20160310100545.png" alt="无锡贝科牚w属陶h限公? width="600" height="101"/> </div> <div class="logo_r"> <div class="logo_dh"><img src="/template/NEST60028/images/tel.jpg" width="40" height="70" alt="" /> </div> <div class="logo_hm"> <div class="hm_u">咨询热线Q?span>0510-88230618</span></div> <div class="hm_d"> <a href="/about/" title="" rel="nofollow" style=" margin-left:0;">公司概况</a> <a href="/contact/" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></div> </div> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul class="fqb"> <li class="fqb"><a href="//www.zalypq.com.cn/" title="ʮһѡ18032801">ʮһѡ18032801</a></li> <li class="fqb"><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li class="fqb"><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li class="fqb"><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="fqb"><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">荣誉资质</a></li> <li class="fqb"><a href="/about/about3.html" title="" rel="nofollow">人才招聘</a></li> <li class="fqb"><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%b7%c0%b5%af%cc%d5%b4%c9%c6%ac" >防弹陶瓷?/a> <a href="/key.aspx?k=%d3%b2%d6%ca%ba%cf%bd%f0" >质合金</a> <a href="/key.aspx?k=%ce%d9%cd%ad%ba%cf%bd%f0" >钨铜合金</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60028/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="防弹陶瓷的性能要求">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/cjwt/" title="防弹陶瓷的性能要求">常见问题</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">热门新闻</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <a href="/news/140.html" title="防弹陶瓷的性能要求">防弹陶瓷的性能要求...</a><br/> <a href="/news/139.html" title="2019无锡贝科牚w属陶h限公司春节放假通知">2019无锡贝科牚w属陶...</a><br/> <a href="/news/138.html" title="q个产品是怎样烧结而成?>q个产品是怎样烧结而成?..</a><br/> <a href="/news/137.html" title="防弹陶瓷片之飞行领域中的使用">防弹陶瓷片之飞行领域中的...</a><br/> <a href="/news/136.html" title="关于防弹陶瓷片的?>关于防弹陶瓷片的?..</a><br/> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div class="fqb">咨询电话</div> <div class="tel">0510-88230618</div> </dt> <dd> <p>联系:周经?/p> <p>手机: 13606183680</p> <p>邮箱: <a href="mailto:sales@www.zalypq.com.cn" rel="nofollow">sales@www.zalypq.com.cn</a></p> <p>|址:ʮһѡ18032801 www.zalypq.com.cn</p> <p>地址: 江苏省无锡市滨湖埭工业园南区张舍??/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="//www.zalypq.com.cn/" title="ʮһѡ18032801">ʮһѡ18032801</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>ʮһѡƼԤרҽ:防弹陶瓷的性能要求</h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='//www.zalypq.com.cn/news/140.html'>//www.zalypq.com.cn/news/140.html</a>   发布旉Q?019-03-16 </div> <div class="news_content"> <p> <a href="//www.zalypq.com.cn/">ʮһѡ18032801</a> www.zalypq.com.cn <div class="para" style="font-size:14px;color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;background-color:#FFFFFF;"> 陶瓷和金属的防弹机理有很大的不同Q金属是׃塑性变形而吸收射弹的动能Q而陶h׃其破裂而吸收射弹的动能? <div class="lemma-picture text-pic layout-right" style="border:1px solid #E0E0E0;margin:0px 0px 3px;"> <a class="image-link" target="_blank"><img class="" src="https://gss0.bdstatic.com/94o3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/s%3D220/sign=3deb59969925bc312f5d069a6edf8de7/738b4710b912c8fcd3d07a95fc039245d6882142.jpg" alt="" style="width:151px;height:220px;" /></a> </div> 通常Q陶瓯甲系l是由单片陶h陶瓷—金属复合物q覆盖有高抗张强度有机纤l结合的龙布层所l成Q玻璃纤l亦可)?</div> <div class="para" style="font-size:14px;color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;background-color:#FFFFFF;"> 在子弹的冲击下(速度>700?00m/sQ,陶瓷正面是被破碎而剩余的能量则被反面软增强(例如龙布层Q材料所吸收。反面材料必能支持住子弹冲d陶瓷材料的碎片和子弹本n?</div> <div class="para" style="font-size:14px;color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;background-color:#FFFFFF;"> 防弹陶瓷要求的性能较多Q例如:密度和气孔率、硬度、断裂韧性、杨氏模量、声速、机械强度等QQ何一个性能都不能与整体防弹性能有直接和军_性的关系Q因而断裂机理十分复杂,裂纹形成是由许多因素引v的,而且发生的时间十分短暂。防弚wL气孔率应量低,以提高硬度和杨氏模量Q对Al2O3h_其气孔率应接q于Ӟ而吸水率不超q?.02%。陶L度要求很高Q应高于飞行弹头的硬度,对Al2O3陶瓷来说Q硬度Hv应超q?220?250。声韛_陶瓷中传播的速度Q表C陶瓷冲击面上消耗能量的能力Q希望有高的声速,高的声速也间接表示陶瓷有良好的致密化和低的闭气孔。根据实际经验,Al2O3L声速应大于10000m/sQ最好是10500?1500m/s。陶h两种防弹的类型,卛_片陶L构和陶瓷复合物结构,单片l构陶瓷包括氧化物陶P主要是Al2O3P和非氧化物陶P例如QSiC、Si3N4、AlN和TiB2{)Q以及二元系l(例如QB4CQTiB2基陶P。一般来_非氧化物陶瓷h更高的物理性能和相对低的密度(除TiB2基陶瓷外Q,作ؓ防弹比Al2O3h有利。然而,q些材料刉方法多用hD늚热压Q不易业化。但热压可提高防弚wL机械性能Q这一点也是明昄。陶瓷基复合物具有高的防Ҏ能Q这是因为有高的机械性能Q特别是断裂韧性。在弹冲击之后Q与单片陶瓷相比Q陶瓷基复合物具有较好的完整性。几U复合物陶瓷如下Q? <div class="lemma-picture text-pic layout-right" style="border:1px solid #E0E0E0;margin:0px 0px 3px;"> <a class="image-link" target="_blank"><img class="" src="https://gss2.bdstatic.com/-fo3dSag_xI4khGkpoWK1HF6hhy/baike/s%3D220/sign=48fe34d9cb1349547a1eef66664e92dd/fd039245d688d43f91b51daa7d1ed21b0ef43b4d.jpg" alt="德国_防弚wh的制? style="width:220px;height:141px;" /></a><span class="description" style="color:#555555;font-size:12px;font-family:宋体;line-height:15px;">德国_防弚wh的制?/span> </div> Al2O3/SiCQwQ,Al2O3/SiCQfQ,Al2O3/CQfQ,TiB2/B4CQpQ,TiB2/SiCQpQ以及金属陶P如牌号ؓLanxideTMQ,其组成ؓ渗Ni/QAlQ之_物,例如QNi/TiC和Al/B4CQpQ,q些材料多数属于热压Q因而hDc虽焉弚w瓷LanxideTM不是热压工艺Q但光要特别的工艺和设备,因而hg比较c?</div></p> </div> <div class="pagess"> <ul class="fqb"><div class="fqb">下一?<a href="139.html">2019无锡贝科牚w属陶h限公司春节放假通知</a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签Q?/div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/52.html" title="钨钢合金" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/24956/20171221032137.jpg?path=www.baqter.com/uploads/cp/20171221032137.jpg" title="钨钢合金" alt="钨钢合金"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/52.html" title="钨钢合金" rel="nofollow">钨钢合金</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/51.html" title="质合金耐磨零g" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/24956/20160312092620.jpg?path=www.baqter.com/uploads/cp/20160312092620.jpg" title="质合金耐磨零g" alt="质合金耐磨零g"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/51.html" title="质合金耐磨零g" rel="nofollow">质合金耐磨零g</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/50.html" title="质合金球" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/24956/20160312092540.jpg?path=www.baqter.com/uploads/cp/20160312092540.jpg" title="质合金球" alt="质合金球"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/50.html" title="质合金球" rel="nofollow">质合金球</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/49.html" title="质合金旋{? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/24956/20160312092410.jpg?path=www.baqter.com/uploads/cp/20160312092410.jpg" title="质合金旋{? alt="质合金旋{?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/49.html" title="质合金旋{? rel="nofollow">质合金旋{?/a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul class="fqb"> <li class="fqb"><a href="/news/140.html" title="防弹陶瓷的性能要求" rel="nofollow">防弹陶瓷的性能要求</a></li> <li class="fqb"><a href="/news/139.html" title="2019无锡贝科牚w属陶h限公司春节放假通知" rel="nofollow">2019无锡贝科牚w属陶h限公司春节放假通知</a></li> <li class="fqb"><a href="/news/138.html" title="q个产品是怎样烧结而成? rel="nofollow">q个产品是怎样烧结而成?/a></li> <li class="fqb"><a href="/news/137.html" title="防弹陶瓷片之飞行领域中的使用" rel="nofollow">防弹陶瓷片之飞行领域中的使用</a></li> <li class="fqb"><a href="/news/136.html" title="关于防弹陶瓷片的? rel="nofollow">关于防弹陶瓷片的?/a></li> <li class="fqb"><a href="/news/135.html" title="无锡质合金的用与l护" rel="nofollow">无锡质合金的用与l护</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="//www.zalypq.com.cn/" title="ʮһѡ18032801">ʮһѡ18032801</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©ʮһѡ18032801 www.zalypq.com.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 无锡贝科牚w属陶h限公? <br /> 钨钢合金哪家好?供应订做多少钱?怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供防弚wL、、、等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow"></a>   <a target="_blank" rel="nofollow"><img src="/template/NEST60028/images/js.jpg" style="display:inline;vertical-align:middle;"/></a>   <a href="//www.zalypq.com.cn/" title="ʮһѡ18032801">ʮһѡ18032801</a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   地址Q江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园南区张舍\9?nbsp; 全国服务热线Q?510-88230618  邮箱Q?a href="mailto:sales@www.zalypq.com.cn">sales@www.zalypq.com.cn</a> <br /> <p>热门城市推广:</p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/NEST60028/images/weix.jpg" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>